Naše společnost odborně hubí a odpuzuje klíšťata (Ixodes ricinus Linné) vč. komárů formou plošné aplikace biocidního přípravku na travnaté plochy, pod stromy a keře, nejčastěji umístěné na hranicích pozemku v okolí rodinných domů a chalup, chatových osad, zahrádkářských kolonií, ale i na sportovištích či dětských hřištích, kde chcete redukovat populaci klíšťat, čímž eliminujete riziko přenosu nákazy infekčního onemocnění na lidského jedince a chráníte Vaše domácí mazlíčky.

Klíště obecné

Klíště obecné je nebezpečný roztoč patřící do čeledi klíšťatovití (Ixodidae) s parazitickým způsobem života. Živí se sáním krve savců, ale dokonce i plazů a ptáků, čímž dochází k přenosu řady infekčních onemocnění na lidského jedince, jako jsou např. lymská borelióza, klíšťová encefalitida či ehrlichióza.

Následky nemoci mohou vést až k trvalému poškození lidského zdraví jedince s rizikem úmrtí. Představte si, že každé šesté klíště bylo v minulosti diagnostikováno jako nositel lymské boreliózy!

Klíšťata se vyskytují ve vysokém travnatém a keřovitém porostu, kde číhají na budoucího hostitele a mají k tomu dobře přizpůsobený svůj exteriér, aby lehce ulpěly na jeho těle. Přichycení je pro ně velmi snadné a rychlé. Dokonce dokáží pomocí vydechovaného CO2 detekovat budoucího hostitele. Samotné sání parazita může trvat až dva týdny. Délka vývojového cyklu klíštěte než se promění v dospělého jedince může trvat od jednoho do čtyř let.

V neposlední řadě rizikem přenosu klíšťat na lidské jedince mohou být Vaši domácí mazlíčci, kteří se pohybují volně v přírodě a mohou je následně donést do Vaší obytné části, kde se běžně nacházíte.

Termín realizace

Biocidní postřik proti klíšťatům se na ošetřené plochy aplikuje většinou v průběhu jara, tedy na začátku sezóny, kdy jsou kolonie klíšťat nejaktivnější. Ideálně mimo období dešťů, které snižují logicky jeho účinnost, z čehož plyne, že termín konkrétní realizace značně závisí na předpovědi venkovního počasí a může být ze strany zhotovitele operativně měněn.

Odborný zásah hubení klíšťat

Nejdříve se na základě telefonické objednávky stanoví termín zásahu s ohledem na predikované venkovní počasí a Vámi preferované období s ohledem na volné kapacity zhotovitele.

Bezprostředně před samotným zásahem je vhodné pokosit přerostlý travnatý porost, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku na ošetřených plochách, přičemž při kosení se řádně chraňte osobními ochrannými prostředky a důkladně si zakryjte tělo.

Obvykle celý zásah netrvá déle než jednu hodinu s ohledem na naší výkonnou aplikační techniku, nicméně může být i delší, neboť doba zásahu je přímo úměrná rozloze ošetřených travnatých ploch a míře jejího zamoření.

používáme v souladu biocidy a ochranné pomůcky dle ČSN/výrobek. Zdravotně nezávadné s nízkou toxicitou vůči lidem. Synergy adjunkt

účinek až 3m

Dbát bezp. pokyny zhot k ochraně lidské zdraví a předcházení rizik příroda. Obaly likvidace.

nelze vyloučit v rámci zásahu i negativní externalitu, že může být zčásti vyhuben užitečný hmyz především u zahrad., což je dan za vaše bezpečí.

Informujte Vaše sousedy o plánovaném zásahu.

Cena zásahu